1. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo 2024

3. februára 2024 sa v Športovej hale v Pezinku konalo
1. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo.

Pretekári z Karate Klubu SEIKEN Bratislava zúčastnili a získali
11x zlatú medailu, 16x striebornú medailu a 13x bronzovú medailu.
Takto sa naši pretekári umiestnili:

Horňák Michal3x1.miesto
Hurban Teo1x3. miesto
Tettinger Tomáš1x3. miesto
Artner Jakub3x1.miesto
Artnerová Nina1x3. miesto
Juríková Stela2x2.miesto
Fornádel Marek1x2.miesto
Anettová Terézia1x2.miesto
Vaňová Jana1x2.miesto
Hargašová Tatiana1x3. miesto
Hargašová Alexandra1x1.miesto
Mifkovič David1x2.miesto
Markovič Samuel2x2.miesto
Anettová Júlia1x2.miesto
Anetta Jakub1x2.miesto
Markovič Jakub1x2.miesto
Markovič Jakub1x3. miesto
Oračková Denisa2x2.miesto
Heriban Tomáš1x1.miesto
Heriban Tomáš1x3. miesto
Fornádelová Nina1x3. miesto
Pániková Svetlana1x1.miesto
Mentelová Michael1x2.miesto
Tobolková Jana1x3. miesto
Šulek Samuel1x3. miesto
Mifkovič Andrej1x3. miesto
Chovanec Filip1x3. miesto
Heriban, Anetta, Mifkovič – bronz3. miesto
Mifkovič, Fornádel, Markovičová1.miesto
Hurban, Artner, Tettinger1.miesto
Horňák, Juríková, Artnerová2.miesto
Majer, Anetta, Anettová2.miesto
Pániková, Tobolková, Fornádelová3. miesto

G R A T U L U J E M E