Prievidza Cup 2021

 

18. septembra 2021 sa  v Športovej hale v Prievidzi konal “Prievidza Cup 2021”.
Pretekári z Karate Klubu SEIKEN Bratislava zúčastnili a získali nasledovné umiestnenia:

 

 

Meno

Označenie a názov kategórie

Umiestnenie

Krammerová Diana

KA31 Kata Goju 16-17 rokov od 4. Kyu   

2. miesto

Krammerová Diana

KR05 Kata Rengo 14-17 rokov open   

2. miesto

Horňák Michal

KB02 Kobudo 14-17 rokov long

1. miesto

Horňák Michal

KB13 Kata Goju 14-15 rokov od 4. kyu

1. miesto

Horňák Michal

KR02 Kata Rengo 14-17 rokov open

3. miesto

Hurban Teo

KA10 Kata Goju 12 rokov od 4. kyu

1. miesto

Tettinger Tomáš

KA08 Kata Goju 11 rokov od 6. kyu

3. miesto

Artner Jakub

KA08 Kata Goju 11 rokov od 6. kyu

2. miesto

Hurban Gregor

KA07 Kata Goju 10 rokov od 6. kyu

2. miesto

Kolláriková Rebeka

KA24 Kata Goju 10 rokov od 6. kyu

1. miesto

 

Hurban, Tettinger, Artner

KT02 Kata team 10-13 rokov open chlapci

1. miesto

Krammerová, Pazdernatá ,Horňák

KT07 Kata Goju  14-17 rokov open dievčatá

1. miesto

 

G R A T U L U J E M E