Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane