Slovakia open 2022

V dňoch 15. a 16. októbra 2022 sa konala v Bratislavskej športovej hale ELÁN

Slovakia open 2022.

Pretekári Karate klubu SEIKEN Bratislava sa nestratili
a vybojovali v kategóriách jednotlivcov a družstiev nasledovné medaily:

Meno Kategória Umiestnenie
Adam Musil KA110+82 2. miesto
Adam Musil KT11 reprezentačné družstvo 2. miesto
Adam Musil KB05+04 2. miesto
Michal Horňák KA08 2. miesto
Michal Horňák KA43+42 2. miesto
Michal Horňák KB03+02 2. miesto
Teo Hurban KA08 1. miesto
Teo Hurban KA106+78 2. miesto
Teo Hurban KA41 2. miesto
Teo Hurban KB03+02 3. miesto
Teo Hurban KU12 3. miesto
Tomáš Tettinger KA105 2. miesto
Tomáš Tettinger KA39 3. miesto
Tomáš Tettinger KA07 3. miesto
Stela Juríková KA120 2. miesto
Stela Juríková KA62 1. miesto
Stela Juríková KA22 1. miesto
Jakub Artner KA105 3. miesto
Nina Artnerová KA64 3. miesto
Gregor Hurban KA104 3. miesto
Gregor Hurban KA37 1. miesto
Rebeka Kolláriková KA118 2. miesto
Rebeka Kolláriková KA58 3. miesto
Michaela Fornádelová KA63 1. miesto
Tatiana Hargašová KA70+49 1. miesto
Jana Vaňová KA55 4. miesto
Alexandra Hargašová KA53 2. miesto
Dávid Mifkovič KA32 4. miesto
Samuel Markovič KU02 2. miesto
Adriana Ihnátová KA61 2. miesto
Martina Tribulíková KA65 3. miesto
Družstvo KK SEIKEN Kategória Umiestnenie 
Hurban, Artner, Kolláriková KT03 1. miesto
Hargašová, Vaňová, Mifkovič KT02 2. miesto
Tettinger, Juríková, Hurban KT05 1. miesto
Horňák, Fornádelová, Artnerová KT08 1. miesto
Majer, Ihnátová, Hargaš KT07 2. miesto

G R A T U L U J E M E