V Karate klube SEIKEN Bratislava sa už od samého vzniku snažíme pracovať hlavne s deťmi, mládežou ako aj s dospelými.
Avšak na všetky naše aktivity sú nevyhnutné finančné prostriedky, ktoré čerpáme hlavne z členských poplatkov,
sponzorských darov a z 2% Vašich daní.

Práve prišiel čas poukázať 2% z daní na športovú aktivitu aj pre Vaše deti.

 

Ako na to:

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Dopíšte požadované údaje do predvyplneného tlačiva "Vyhlásenie" ktoré sá dá stiahnuť TU.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad.
    Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (potvrdenie obdržíte od nás).

 

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:

 

 

Ď A K U J E M E