Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:Mestská časť Bratislava Petržalka Typ dotácie: Dotácia pre veľké športové kluby od Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Účel dotácie: Dotácia je určená na podporu talentovaných športovcov v detských a mládežníckych kategóriách na súťažiach ako aj na pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členskej základne ( detí a mládeže). Prehľad využitia dotácie MČ Bratislava Petržalka: Transparentný […]

ZSE a.s.

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:Západoslovenská energetika, a.s. Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:Finančný dar Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:3Q 2014 Účel dotácie/ sponzorstva:Nákup športového vybavenia, náklady na súťaže Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:31. 12. 2014 Využitie dotácie / sponzorstva:Nákup športového vybavenia, náklady na súťaže Ď A K U J E M E   Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:Západoslovenská energetika, […]

SEPS, a.s

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:Finančný dar Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:4Q 2016 Účel dotácie/ sponzorstva:Činnosť klubu, nákup športových pomôcok, súťaže Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:30. 6. 2017 Využitie dotácie / sponzorstva:Činnosť klubu, nákup športových pomôcok, súťaže     Ď A K U J E M E   […]

Ing. Milan Boroš – COPEX

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:Ing. Milan Boroš – COPEX Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:80€ Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:12/2014 Účel dotácie/ sponzorstva:Tlač a rámovanie obrazov majstrov Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:12/2014 Využitie dotácie / sponzorstva:Tlač a rámovanie obrazov majstrov   Ď A K U J E M E

Anasoft APR s.r.o.

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:Anasoft APR s.r.o. Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:Zabezpečenie prepravy pretekárov na majstrovsta sveta VUKF formou zapožičania vozidla Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:10/2014 Účel dotácie/ sponzorstva:Preprava na: 5th WUKF World Karate Championships for Children, Cadets and Juniors 2014, Štetín, Poľsko Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:10/2014 Využitie dotácie / sponzorstva:Preprava na: 5th WUKF World Karate […]

PressburgBus s.r.o.

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:PRESSBURGBUS,s.r.o. Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:Preprava na zahraničné súťaže za podporované ceny. Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:1Q 2013 Účel dotácie/ sponzorstva:Preprava na Super Enpi Cup, Subotica Srbsko Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:23-24. 3. 2013 Využitie dotácie / sponzorstva:Preprava na Super Enpi Cup, Subotica Srbsko Ď A K U J E M E Poskytovateľ […]

NIC Hosting s.r.o.

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:NIC Hosting s.r.o. Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:Poskytnutie www domény za podporovanú cenu. Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:30. 6. 2012 Účel dotácie/ sponzorstva:Propagácia klubu na internete Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:rok 2012 Využitie dotácie / sponzorstva:Propagácia klubu na internete Ď A K U J E M E Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:NIC Hosting s.r.o. […]