Ing. Milan Boroš – COPEX

Ing. Milan Boroš - COPEX

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Ing. Milan Boroš – COPEX

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
80€

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
12/2014

Účel dotácie/ sponzorstva:
Tlač a rámovanie obrazov majstrov

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
12/2014

Využitie dotácie / sponzorstva:
Tlač a rámovanie obrazov majstrov

 

Ď A K U J E M E