Celé naše karate a kobudo je sanchin kata. Je to cieľ, prostriedok aj metóda učenia, pokroku a majstrovstva. Nikdy nepochybujte o sanchin a cvičte ju.

Seitoku MATAYOSHI

Videá

Fotografie

FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA

Okinawa-Slovakia The Way of Karate, The Karate of Okinawa