5th WUKF World Karate Championships for Children, Cadets and Juniors 2014

Video zo súťaže si pozrite tu:

Fotografie zo súťaže:

Niekoľko fotografií z privítania našich pretekárov: