NIC Hosting s.r.o.

NIC Hosting s.r.o. Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
NIC Hosting s.r.o.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Poskytnutie www domény za podporovanú cenu.

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
30. 6. 2012

Účel dotácie/ sponzorstva:
Propagácia klubu na internete

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
rok 2012

Využitie dotácie / sponzorstva:
Propagácia klubu na internete

Ď A K U J E M E


NIC Hosting s.r.o. Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
NIC Hosting s.r.o.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Poskytnutie www domény za podporovanú cenu.

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
1. 1. 2013

Účel dotácie/ sponzorstva:
Propagácia klubu na internete

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
rok 2013

Využitie dotácie / sponzorstva:
Propagácia klubu na internete

Ď A K U J E M E