Sponzori

Mestská časť Bratislava Petržalka

Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
500€

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
10 – 12 / 2016

Účel dotácie/ sponzorstva:

Účasť na medzinárodnej súťaži v karate: UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 Taliansko Carrara

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
10 – 12 / 2016

Využitie dotácie / sponzorstva:
Pokrytie nákladov na štartovné

Ď A K U J E M E


Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
500€

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
Marec – apríl 2014

Účel dotácie/ sponzorstva:
Účasť na medzinárodnej súťaži v karate: XV.Super Enpi Cup 2014 v Subotici (Srbsko)

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
Marec 2014

Využitie dotácie / sponzorstva:
Pokrytie nákladov na súťaž

Ď A K U J E M E


 

Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
200€

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
3Q 2013

Účel dotácie/ sponzorstva:
Nákup športového vybavenia pre klub

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
30. 11. 2013

Využitie dotácie / sponzorstva:
Nákup športového vybavenia pre klub

Ď A K U J E M E