Mestská časť Bratislava Petržalka

Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Typ dotácie:
Dotácia pre veľké športové kluby od Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Účel dotácie:
Dotácia je určená na podporu talentovaných športovcov v detských a mládežníckych kategóriách na súťažiach ako
aj na pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členskej základne ( detí a mládeže).

Prehľad využitia dotácie MČ Bratislava Petržalka:
Transparentný účet klubu: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2202100623

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
január – november 2024

Za dotáciu Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Ď A K U J E M E


Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Prehľad využitia dotácie MČ Bratislava Petržalka:
Transparentný účet klubu: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2202100623

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
január – november 2023

Za dotáciu Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Ď A K U J E M E


Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Prehľad využitia dotácie MČ Bratislava Petržalka:
Transparentný účet klubu: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2202100623

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
marec – november 2022

Za dotáciu Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Ď A K U J E M E


Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:Mestská časť Bratislava Petržalka
Mestská časť Bratislava Petržalka

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
marec 2022

Účel dotácie/ sponzorstva:
Náš klub získal dotáciu pre veľké športové kluby od Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dotácia je určená na podporu športovcov v detských a mládežníckych kategóriách na súťažiach ako
aj na pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku klubu do 30.11.2022.

Vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava-Petržalka podporíme športovú činnosť deti a mládeže v Petržalke.

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
marec – november 2022

Za dotáciu Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Ď A K U J E M E


Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
500€

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
10 – 12 / 2016

Účel dotácie/ sponzorstva:

Účasť na medzinárodnej súťaži v karate: UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 Taliansko Carrara

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
10 – 12 / 2016

Využitie dotácie / sponzorstva:
Pokrytie nákladov na štartovné

Ď A K U J E M E


Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
500€

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
Marec – apríl 2014

Účel dotácie/ sponzorstva:
Účasť na medzinárodnej súťaži v karate: XV.Super Enpi Cup 2014 v Subotici (Srbsko)

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
Marec 2014

Využitie dotácie / sponzorstva:
Pokrytie nákladov na súťaž

Ď A K U J E M E


Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Mestská časť Bratislava Petržalka

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
200€

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
3Q 2013

Účel dotácie/ sponzorstva:
Nákup športového vybavenia pre klub

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
30. 11. 2013

Využitie dotácie / sponzorstva:
Nákup športového vybavenia pre klub

Ď A K U J E M E