PressburgBus s.r.o.

PressburgBus Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
PRESSBURGBUS,s.r.o.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Preprava na zahraničné súťaže za podporované ceny.

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
1Q 2013

Účel dotácie/ sponzorstva:
Preprava na Super Enpi Cup, Subotica Srbsko

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
23-24. 3. 2013

Využitie dotácie / sponzorstva:
Preprava na Super Enpi Cup, Subotica Srbsko

Ď A K U J E M E


PressburgBus Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
PRESSBURGBUS,s.r.o.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Preprava na zahraničné súťaže za podporované ceny.

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
2Q 2013

Účel dotácie/ sponzorstva:
Preprava na Ronin Cup, Chrzanow Poľsko

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
7-8. 6. 2013

Využitie dotácie / sponzorstva:
Preprava na Ronin Cup, Chrzanow Poľsko

Ď A K U J E M E

Nie je možné pridávať komentáre.