Anasoft APR s.r.o.

Anasoft APR s.r.o.

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Anasoft APR s.r.o.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Zabezpečenie prepravy pretekárov na majstrovsta sveta VUKF formou zapožičania vozidla

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
10/2014

Účel dotácie/ sponzorstva:
Preprava na: 5th WUKF World Karate Championships for Children, Cadets and Juniors 2014, Štetín, Poľsko

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
10/2014

Využitie dotácie / sponzorstva:
Preprava na: 5th WUKF World Karate Championships for Children, Cadets and Juniors 2014, Štetín, Poľsko

 

Ď A K U J E M E