ZSE a.s.

Západoslovenská energetika, a.s. Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Západoslovenská energetika, a.s.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Finančný dar

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
3Q 2014

Účel dotácie/ sponzorstva:
Nákup športového vybavenia, náklady na súťaže

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
31. 12. 2014

Využitie dotácie / sponzorstva:
Nákup športového vybavenia, náklady na súťaže

Ď A K U J E M E


 

Západoslovenská energetika, a.s. Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Západoslovenská energetika, a.s.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Finančný dar

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
3Q 2012

Účel dotácie/ sponzorstva:
MS WTKA Taliansko 2012, nákup šport.vybavenia

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
31. 12. 2012

Využitie dotácie / sponzorstva:
MS WTKA Taliansko 2012, nákup šport.vybavenia

Ď A K U J E M E


 

Západoslovenská energetika, a.s. Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Západoslovenská energetika, a.s.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Finančný dar

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
4Q 2012

Účel dotácie/ sponzorstva:
Nákup športového vybavenia

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
28. 2. 2013

Využitie dotácie / sponzorstva:
Nákup športového vybavenia

Ď A K U J E M E

Nie je možné pridávať komentáre.