SEPS, a.s

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Finančný dar

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
4Q 2016

Účel dotácie/ sponzorstva:
Činnosť klubu, nákup športových pomôcok, súťaže

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
30. 6. 2017

Využitie dotácie / sponzorstva:
Činnosť klubu, nákup športových pomôcok, súťaže

 

 

Ď A K U J E M E


 

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Finančný dar

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
4Q 2014

Účel dotácie/ sponzorstva:
Nákup športového vybavenia, náklady na súťaže

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
30. 6. 2015

Využitie dotácie / sponzorstva:
Nákup športového vybavenia, náklady na súťaže

 

 

Ď A K U J E M E


 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s

Poskytovateľ dotácie / sponzorstva:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Poskytnutá dotácia / sponzorstvo:
Finančný dar

Doba poskytnutia dotácie / sponzorstva:
4Q 2012

Účel dotácie/ sponzorstva:
Nákup šport. vybavenia, prenájom telocvičné, súťaže

Využitie dotácie / sponzorstva v termíne:
30. 6. 2013

Využitie dotácie / sponzorstva:
Nákup šport. vybavenia, prenájom telocvičné, súťaže

 

 

Ď A K U J E M E