Slovenský pohár v karate a kobudo Pezinok

 

30. apíla 2022 sa v Športovej hale v Pezinku konalo
1. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo.

Pretekári z Karate Klubu SEIKEN Bratislava zúčastnili a získali nasledovné umiestnenia:

 

Meno

Označenie a názov kategórie

Umiestnenie

Samuel Kováč

KR02  

3. miesto

Samuel Kováč

KA17

2. miesto

Kováčová Kristína

KR05

3. miesto

Krammerová Diana

KA38

3. miesto

Pazdernatá Laura

KR05

3. miesto

Horňák Michal

KA15

2. miesto

Horňák Michal

KB02

3. miesto

Horňák Michal

KR02

3. miesto

Tettinger Tomáš

KA11

2. miesto

Artner Jakub

KA11

3. miesto

Kolláriková Rebeka

KA30

2. miesto

Musil Adam

KR03

1. miesto

Musil Adam

KA19

2. miesto

Musil Adam

KB03

1. miesto

Fornádelová Michaela

KA35

2. miesto

Škriniar Ondrej

KA06

3. miesto

Fornádel Marek

KA21

3. miesto

Anettová Terézia

KA31

1. miesto

Leitman Samuel

KA16

3. miesto

Hargašová Tatiana

KA42

2. miesto

Hargaš Andrej

KA10

1. miesto

Valková Zuzana

KA41

1. miesto

Majer Matej

KA14

2. miesto

Anetta Martin

KA14

1. miesto

Majer, Anetta, Škriniar

KT03

2. miesto

Hurban, Tettinger, Artner

KT02

1. miesto

Kolláriková, Juríková, Anettová

KT06

2. miesto

Musil, Krammerová, Kováč

KT04

2. miesto

Pazdernatá, Horňák, Kováčová

KT07

1. miesto

Artnerová, Tettingerová, Fornádelová

KT07

3. miesto

 

G R A T U L U J E M E