5. kolo Pohára Federácie – Veľký Krtíš 2018

20. októbra 2018 sa vo Veľkom Krtíši, aj za účasti pretekárov Karate Klubu SEIKEN Bratislava,
konalo 5. kolo Pohára Federácie v karate a kobudo.

 

Výsledky našich pretekárov si pozrite v nasledujúcej tabuľke:

Meno pretekára

Kategória Umiestnenie
Pitoňák Matúš KA07 3. miesto
Kováčová Kristína KA17 KATA 11. – 12. rokov od 4. kyu D 1. miesto
Pazdernatá Laura KA18 3. miesto
Hurban Teo KA03 2. miesto
Tettinger Tomáš KA01 1. miesto
Gron Martin Disabilities 1. miesto
Vakulová Anna KB05 1.miesto

Kategórie družstiev:

Družstvo Kategória Umiestnenie
Hurban – Artner – Juríková KA51 KATA 6. – 9. rokov  CH 1. miesto
Seginková – Krammerová – Hadvigová KA57 2. miesto
Horňák – Kováčová – Jurík KA53 3. miesto

 

G R A T U L U J E M E