Rovne Cup 2024

27. apríla 2024 sa v Lednických Rovniach konala regionálna súťaž v KATA a KUMITE do 13 rokov
Rovne Cup 2024.

Pretekári z Karate Klubu SEIKEN Bratislava zúčastnili a získali:

Janka Vaňová 2 x 2. miesto a 2 x 3. miesto
Alexandra Hargašová 2 x 1. miesto
David Mifkovič 1 x 1. miesto a 1 x 2. miesto
Samuel Markovič 1 × 1. miesto a 1 x 2. miesto a 1 x 3. miesto
Jakub Markovič1 x 1. miesto a 2 x 3. miesto
Tamara Turčanová3 x 3. miesto.
Deniska Oračková1 x 1. miesto a 1 × 2. miesto a 1 x 3. miesto
Tomáš Heriban1 x 1. miesto a 1 x 3. miesto
Nina Fornádeľová 3 x 3. miesto a 1 x 5. miesto
Sofia Belanská 1 x 4. miesto a 1 x 6. miesto
Samuel Šulkek 1 x 5. miesto
Nikita Vyskočilová 1 x 1. miesto a 3 x 3. miesto
Barbora Halová 1 x 6. miesto a 1 x 7. miesto
Martin Mičušin 1 x 2. miesto
Ela Kadlicová 1 x 2. miesto a 3 x 3. miesto
Margaréta Maur 1 x 1. miesto a 1 x 2. miesto a 2 x 3. miesto
Ema Pihuličová 1 x 6. miesto a 1 x 9. miesto

G R A T U L U J E M E