Pokročilí

Cvičenci, ktorí sa snažia o dokonalé osvojenie postojov a techník karate. Tréningy sa zameriavajú na súborné cvičenia – kata, športový zápas – kumite a sebaobranu. Zúčastňujú sa domácich a zahraničných súťaží ako napríklad: Pohár federácie, Otvorené majstrovstvá SR – Slovakia open, Majstrovstvá SR. Do tréningového procesu je zaradené aj cvičenie so zbraňami – kobudo (bo, sai,  ekku).