Začiatočníci

Cvičenci, ktorí sa stretávajú s karate prvýkrát. Spoznávajú pravidlá správania sa v dojo – dojokun (pozdrav, úvodný ceremoniál, úcta k učiteľom, disciplína). Osvojujú si základné postoje a techniky karate, ktoré potrebujú na svoje prvé skúšky technickej vyspelosti – páskovanie. Rozvíjajú svoje všeobecné pohybové vlastnosti (behy, drepy, ľah – sed, kľuky, kotúle, preskoky). Tréning je z veľkej časti vedený hravou formou.