Slovakia open 2023

Počas víkendu 13.-14. mája sa v Bratislave v hale ELÁN uskutočnil medzinárodný turnaj

Slovakia open 2023.
 
 
 
 

Ďakujeme Mestskej časti Bratislava Petržalka za finančnú podporu.

 
Pretekári Karate klubu SEIKEN Bratislava sa nestratili
a vybojovali v kategóriách jednotlivcov a družstiev nasledovné medaily:

Meno Kategória Umiestnenie
Stela Juríková KATA Ženy 13 rokov Rengokai 3. miesto
Nina Artnerová KATA Ženy 14-15 rokov Goju ryu 3. miesto
Nina Artnerová KATA Ženy 14-15 rokov Rengokai 1. miesto
Nina Artnerová KOBUDO long  Ženy 14-15 rokov 2. miesto
Tatiana Hargašová KATA Ženy 41+ rokov Goju ryu 3. miesto
Tatiana Hargašová KATA Ženy 41+ rokov Open 2. miesto
Denisa Oračková KATA Ženy do 6 rokov 2. miesto
Tomáš Tettinger KATA Muži 13 rokov Goju ryu 3. miesto
Tomáš Tettinger KOBUDO long Muži 12-13 rokov 2. miesto
Jakub Artner KATA Muži 13 rokov Open 2. miesto
Jakub Artner KATA Muži 13 rokov Rengokai 3. miesto
Jakub Artner KOBUDO Muži 12-13 rokov 3. miesto
Teo Hurban KATA Muži 13 rokov Open 3 miesto
Teo Hurban KATA Muži 13 rokov Rengokai 2. miesto
Teo Hurban KOBUDO Muži 12-13 rokov 1. miesto
Teo Hurban KUMITE Muži 13 rokov +55kg 3. miesto
Michal Horňák KATA Muži 14-15 rokov Goju ryu 1. miesto
Michal Horňák KATA Muži 14-15 rokov Open 1. miesto
Michal Horňák KATA Muži 14-15 rokov Rengokai 1. miesto
Michal Horňák KOBUDO long Muži 14-15 rokov 1. miesto
Adam Musil KATA Muži 21-35 rokov Rengokai 3. miesto
Marek Fornadeľ KATA Muži 41+ rokov Goju ryu 2. miesto
Marek Tettinger KATA Muži 41+ rokov Goju ryu 3. miesto
Alexandra Hargašová KATA Ženy 10 rokov 9-7 kyu Open 1. miesto
Jana Vaňová KATA Ženy 11 rokov 9-7 kyu Open 1. miesto
Rebeka Kolláriková KATA Ženy 12 rokov 6+ kyu Open 2. miesto
Jakub Šamudovský KATA Muži 12 rokov 9-7kyu Open 3. miesto
Jakub Markovič KATA Muži do 6 rokov 1. miesto
Jakub Markovič KUMITE Muži do 6 rokov 1. miesto
Matvii Bondarenko KUMITE Muži 14-15 rokov Open 3. miesto
Samuel Markovič KUMITE Muži 7 rokov  Open 2. miesto
Dávid Mifkovič KUMITE Muži 9 rokov  Open 3. miesto
Družstvo KK SEIKEN Kategória Umiestnenie 
Fornadeľ M., Mifkovič A., Kolár O. Kata družstvá Muži 21+ rokov 2. miesto
Juríková S., Kolláriková R., Hurban G. Kata družstvá Ženy 13 rokov 2. miesto
Anettová T., Hargaš A., Róčanová N. Kata družstvá Ženy 13 rokov 3. miesto
Horňák M., Artnerová N., Fornadeľová M. Kata družstvá Ženy 14-15 rokov 1. miesto
Hurban T., Tettinger T., Artner J. Kata družstvá Muži 13 rokov 1. miesto

G R A T U L U J E M E