XX. Slovakia Open – European Cup

V sobotu 16. apríla 2016 sa v športovej hale Elán v Bratislave uskutoční už dvadsiaty ročník

 

Slovakia Open – European Cup

 

Karate Klub SEIKEN Bratislava sa na túto významnú medzinárodnú súťaž pripravuje a
aj ako spoluorganizátor súťaže zabezpečuje jej hladký priebeh.

 

Nominácie na súťaž sa dozviete na tréningoch od vašich trénerov, alebo na týchto stránkach.
V tomto článku vám budeme prinášať aktuálne informácie a výsledky z účasti našich pretekárov.

Rozpis našich pretekárov v kategóriách jednotlivcov a družstiev:

Meno a priezvisko Kategória jednotlivcov Umiestnenie
Kolčák Martin KA31 15 – 17 muži (OPEN) 2. miesto
Kolčák Martin KU08 15 – 17 +65Kg chlapci
Kolčák Martin KB05 18+ chlapci (long) 3. miesto
Kolčák Martin KB10 16 + chlapci (short) 4. miesto
Kolčák Martin KA33 15 – 17 muži (GOJU) 3. miesto
Musil Adam KA33 15 – 17 muži (GOJU) 4. miesto
Musil Adam KA31 15 – 17 muži (OPEN)
Musil Adam KB05 18+ chlapci (long)
Šulka Michael KA31 15 – 17 muži (OPEN)
Šulka Michael KB03 14 – 17 chlapci (long) 3. miesto
Šulka Michael KA33 15 – 17 muži (GOJU)
Tomašovič Branislav KA31 15 – 17 muži (OPEN)
Tomašovič Branislav KA33 15 – 17 muži (GOJU)
Tomašovič Branislav KU07 15 – 17 -65Kg chlapci
Tomašovič Branislav KB03 14 – 17 chlapci (long) 4. miesto
Kolčáková Simona KB07 14 – 17 dievčatá (long) 4. miesto
Kolčáková Simona KA34 15 – 17 ženy (GOJU) 1. miesto
Kolčáková Simona KA32 15 – 17 ženy (OPEN) 4. miesto
Stránsky Marek KA03 13 – 14 chlapci (OPEN)
Stránsky Marek KA09 (- 4. Kyu) 13 – 14 chlapci (GOJU) 1. miesto
Stránsky Marek KB02 10 – 13 chlapci (long)
Stránsky Marek KU05 13 – 14 -160cm chlapci
Pitoňák Matúš KB02 10 – 13 chlapci (long) 3.miesto
Pitoňák Matúš KA08 (- 5. Kyu) 10 – 12 chlapci (GOJU) 2. miesto
Pitoňák Matúš KA02 10 – 12 chlapci (OPEN) 3. miesto
Pitoňáková Petra KA32 15 – 17 ženy (OPEN)
Pitoňáková Petra KA34 15 – 17 ženy (GOJU)
Pitoňáková Petra KB07 14 – 17 dievčatá (long)
Seginková Sofia KA11 (- 5. Kyu) 10 – 12 dievčatá (GOJU) 2. miesto
Seginková Sofia KB06 10 – 13 dievčatá (long)
Filipová Lenka KA32 15 – 17 ženy (OPEN)
Filipová Lenka KA34 15 – 17 ženy (GOJU)
Filipová Lenka KB07 14 – 17 dievčatá (long)
Jurík Simon KA08 (- 5. Kyu) 10 – 12 chlapci (GOJU)
Hadvigová Veronika KA11 (- 5. Kyu) 10 – 12 dievčatá (GOJU)
Hadvigová Veronika KU18 10 – 12 +150cm dievčatá
Kováčová Kristína KA04 6 – 9 dievčatá (OPEN) 3. miesto
Kováčová Kristína KA10 (- 7. Kyu) 6 – 9 dievčatá (GOJU) 1.miesto
Krammerová Diana KU17 10 – 12 -150cm dievčatá 3. miesto
Krammerová Diana KA11 (- 5. Kyu) 10 – 12 dievčatá (GOJU) 3. miesto
Pazdernatá Laura KA11 (- 5. Kyu) 10 – 12 dievčatá (GOJU)
Pazdernatá Laura KU18 10 – 12 +150cm dievčatá
Machalík Vladimír KU05 13 – 14 -160cm chlapci
Machalík Vladimír KA09 (- 4. Kyu) 13 – 14 chlapci (GOJU)
Škoda Jozef KA09 (- 4. Kyu) 13 – 14 chlapci (GOJU)
Škoda Jozef KU06 13 – 14 +160cm chlapci
Vítek Lukáš KA09 (- 4. Kyu) 13 – 14 chlapci (GOJU)
Szalaiová Nataša KA10 (- 7. Kyu) 6 – 9 dievčatá (GOJU)
Hurban Teo KA07 (- 7. Kyu) 6 – 9 chlapci (GOJU)
Hurban Teo KU01 7 – 9 – 140 cm chlapci
Družstvo Kategória družstiev Umiestnenie
KK Seiken B (Škoda, Hadvigová, Jurík) KA53 13 – 15 chlapci 3. miesto
KK Seiken (Machalík, Stránsky, Pitoňáková) KA51 13 – 15 chlapci 1. miesto
KK Seiken (Seginková, Krammerová, Pitoňák) KA55 10 – 12 dievčatá 2. miesto
KK Seiken (Kolčák, Musil, Šulka) KA57 16+ muži 1. miesto
KK Seiken (Kolčáková, Filipová, Tomašovič) KA58 16+ ženy 4. miesto
KK Seiken (Machalík, Stránsky, Škoda) KU30 13 – 14 chlapci
KK Seiken (Krammerová, Hadvigová, Pazdernatá) KU29 10 – 12 dievčatá 2. miesto

 

 

Mapa konania súťaže:

 

Rozpis kategórií:
[gview file=”http://www.karate-slovakia.sk/upload/aktualne/1460114779.pdf”]