1. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo Pezinok

 

12. februára 2023 sa v Športovej hale v Pezinku konalo
1. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo.

 
 
 

 

Ďakujeme Mestskej časti Bratislava Petržalka za finančnú podporu.

 

Pretekári z Karate Klubu SEIKEN Bratislava zúčastnili a získali nasledovné umiestnenia:

Meno

Označenie a názov kategórie

Umiestnenie

Horňák Michal

KA15 KATA GOJU 14 – 15 rokov 4.KYU+ CH

1. miesto

Horňák Michal

KR02 KATA RENGO Open 14 – 17 rokov CH

2. miesto

Horňák Michal

KB02 KOBUDO 14 – 17 rokov Long CH

2. miesto

Hurban Teo

KB01 KOBUDO do 13 rokov Long CH

2. miesto

Hurban Teo

KR01 KATA RENGO Open do 13 rokov CH

4. miesto

Hurban Teo

KU12 KUMITE 13 rokov na 55kg CH

2. miesto

Hurban Teo

KA13 KATA GOJU 13 rokov 6. KYU+ CH

2. miesto

Tettinger Tomáš

KA13 KATA GOJU 13 rokov 6. KYU+ CH

1. miesto

Tettinger Tomáš

KR01 KATA RENGO Open do 13 rokov CH

2. miesto

Tettinger Tomáš

KB01 KOBUDO do 13 rokov Long CH

1. miesto

Artner Jakub

KR01 KATA RENGO Open do 13 rokov CH

3. miesto

Artner Jakub

KA11 KATA GOJU 12 rokov 6. KYU+ CH

3. miesto

Artnerová Nina

KR05 KATA RENGO Open do 14 – 17 rokov D

2. miesto

Artnerová Nina

KA36 KATA GOJU 14 – 15 rokov 4. KYU+ D

4. miesto

Juríková Stela

KR04 KATA RENGO Open do 13 rokov D

1. miesto

Juríková Stela

KA34 KATA GOJU 13 rokov 6. KYU+ D

1. miesto

Kolláriková Rebeka

KR04 KATA RENGO Open do 13 rokov D

4. miesto

Kolláriková Rebeka

KA32 KATA GOJU 12 rokov 6. KYU+ D

3. miesto

Musil Adam

KR03 KATA RENGO Open 18+ rokov CH

2. miesto

Fornádelová Michaela

KA35 KATA GOJU 14 – 15 rokov 9. – 5. KYU D

1. miesto

Fornádel Marek

KA21 KATA GOJU Open 41 rokov + CH

1. miesto

Anettová Terézia

KA34 KATA GOJU 13 rokov 6. KYU+ D

7. miesto

Vaňová Jana

KA29 KATA GOJU 11 rokov 9. – 7. KYU D

3. miesto

Hargašová Tatiana

KA42 KATA GOJU Open 41 rokov + D

2. miesto

Hargaš Andrej

KA12 KATA GOJU 13 rokov 9. – 7. KYU CH

1. miesto

Hargašová Alexandra

KA25 KATA GOJU 9 rokov 9. – 7. KYU D

2. miesto

Valková Zuzana

KA41 KATA GOJU Open 36 – 40 rokov D

3. miesto

Majer MAtej

KA14 KATA GOJU 14 – 15 rokov 9. – 5. KYU CH

1. miesto

Šamudovský Jakub

KA08 KATA GOJU 11 rokov 9. – 7. KYU CH

1. miesto

Ihnátová Adriana

KA33 KATA GOJU 13 rokov 9. – 7. KYU D

1. miesto

Róčanová Nikola

KA31 KATA GOJU 12 rokov 9. – 7. KYU D

2. miesto

Hurban, Tettinger Artner

KT02 KATA TEAM 10 – 13 rokov OPEN CH

1. miesto

Juríková, Kolláriková, Artnerová

KAT06 KATA TEAM 10 – 13 rokov OPEN D

2. miesto

Artnerová, Majer, Horňák

KAT03 KATA TEAM 14 – 17 rokov OPEN CH

1. miesto

Fornádelová, Ihnátová, Hargaš

KAT07 KATA TEAM 14 – 17 rokov OPEN D

3. miesto

Šamudovský, Róčanová, Hargašová

KT02 KATA TEAM 10 – 13 rokov OPEN CH

7. miesto

 

G R A T U L U J E M E