I. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo, Pezinok 2018

Dnes, v sobotu 10. februára 2018, sa od 9:00 koná v Športovej hale SOU Komenského v Pezinku

I. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo

 

 

 

Naši pretekári nastúpia v:

Kategórie jednotlivcov
Meno pretekára Kategória Umiestnenie
Musil Adam KA12 KATA od 14. rokov RENGOKAI CH 3. miesto
Musil Adam KA09 KATA 15. – 17. rokov od 2. kyu CH 1. miesto
Musil Adam KB02 KOBUDO od 14. rokov LONG CH 1. miesto
Pitoňák Matúš KA05 KATA 11. – 12. rokov od 4. kyu CH 1. miesto
Seginková Sofia KA18 KATA 13. – 14. rokov do 4. kyu D 1. miesto
Krammerová Diana KA17 KATA 11. – 12. rokov od 4. kyu D 1. miesto
Horňák Michal KA03 KATA 9. – 10. rokov od 5. kyu CH 2. miesto
Szalaiová Nataša KA14 KATA 9. – 10. rokov do 6. kyu D  
Hurban Teo KA01 KATA 6. – 8. rokov CH  
Hurban Teo KU01 KUMITE 7. – 8. rokov CH 3. miesto
Horňáková Zuzana KA14 KATA 9. – 10. rokov do 6. kyu D 3. miesto
Jánoš Alex KA04 KATA 11. – 12. rokov do 5. kyu CH 3. miesto
Fiutová Kristína KA14 KATA 9. – 10. rokov do 6. kyu D  
Štefeková Veronika KA13 KATA 6. – 8. rokov D  
Gereg Samuel KA04 KATA 11. – 12. rokov do 5. kyu CH  
Gereg Timotej KU01 KUMITE 7. – 8. rokov CH 2. miesto
Gereg Timotej KA01 KATA 6. – 8. rokov CH  
Tettingerová Aneta KA14 KATA 9. – 10. rokov do 6. kyu D  
Tettinger Tomáš KU01 KUMITE 7. – 8. rokov CH  
Tettinger Tomáš KA01 KATA 6. – 8. rokov CH 1. miesto
Dutko Martin KA06 KATA 13. – 14. rokov do 4. kyu CH 3. miesto
Čambalík Max KA04 KATA 11. – 12. rokov do 5. kyu CH  
Reismüller Tomáš KA08 KATA 15. – 17. rokov do 3. kyu CH  
Artner Jakub KA01 KATA 6. – 8. rokov CH 3. miesto
Pollák Filip KA04 KATA 11. – 12. rokov do 5. kyu CH  
Kategórie družstiev
Družstvo Kategória Umiestnenie
Tettinger, Hurban, Artner KA51 KATA 6. – 9. rokov CH 2. miesto
Fiutová, Gereg T., Štefeková KA55 KATA 6. – 9. rokov D 3. miesto
Pollák, Jánoš, Čambalík KA52 KATA 10. – 12. rokov CH 4. miesto
Szalaiová, Horňáková, Tettingerová KA56 KATA 10. – 12. rokov D 4. miesto
Horňák, Reismüller, Dutko KA53 KATA 13. – 15. rokov CH 3. miesto
Seginková, Pitoňák, Krammerová KA57 KATA 13. – 15. rokov D 1. miesto
Tettinger, Hurban, T.Gereg KU51 KUMITE 7. – 9. rokov CH  

 

FOTOGALÉRIA

Mapka konania súťaže:

 

Informačný leták:
[gview file=”http://www.karate-slovakia.sk/upload/aktualne/1516297425.pdf”]