II. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo – Banská Bystrica

V sobotu 9.marca 2019 sa pretekári z Karate Klubu SEIKEN Bratislava
v 30. člennej výprave zúčastnili II. kola Slovenského pohára v karate a kobudo v Banskej Bystrici.

 

 

Výsledky našich pretekárov si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke:

Meno a priezvisko Kategória jednotlivcov Umiestnenie
Musil Adam KA19b KATA od 18. rokov RENGOKAI CH 3. miesto
Musil Adam KA16 KATA od 18.-20. rokov  CH 1. miesto
Musil Adam KB04 KOBUDO SHORT CH 3. miesto
Musil Adam KB03 KOBUDO od 18. rokov LONG CH 2. miesto
Stránsky Marek KA15 KATA 16. – 17. rokov od 2. kyu CH 5. miesto
Stránsky Marek KA19a KATA 14. – 17. rokov RENGOKAI CH 5. miesto
Pitoňák Matúš KA11 KATA 13. rokov od 4. kyu CH 1. miesto
Jurík Simon KA12 KATA 14. – 15. rokov do 3. kyu CH
Hadvigová Veronika KA31 KATA 14. – 15. rokov do 3. kyu D
Gašparík Šimon KA12 KATA 14. – 15. rokov do 3. kyu CH 5. miesto
Kováč Samuel KA12 KATA 14. – 15. rokov do 3. kyu CH 1. miesto
Kováčová Kristína KA26 KATA 11. rokov od 5. kyu D 5. miesto
Krammerová Diana KA30 KATA 13. rokov od 4. kyu D 1. miesto
Krammerová Diana KA37 KATA do 13. rokov RENGOKAI D 1. miesto
Pazdernatá Laura KA31 KATA 14. – 15. rokov do 3. kyu D 4. miesto
Horňák Michal KB01 KOBUDO do 13. rokov LONG CH 4. miesto
Horňák Michal KA07 KATA 11. rokov od 5. kyu CH 1. miesto
Hurban Teo KU02 KUMITE 9. rokov  CH
Hurban Teo KA03 KATA 9. rokov od 6. kyu CH 2. miesto
Jánoš Alex KA08 KATA 12. rokov do 5. kyu CH 2. miesto
Štefeková Veronika KA20 KATA -8. rokov D
Tettingerová Aneta KA25 KATA 11. rokov do 6. kyu D
Tettinger Tomáš KA03 KATA 9. rokov od 6. kyu CH 3. miesto
Gron Martin Z01 Disabilities CH 2. miesto
Artner Jakub KA01 KATA -8. rokov CH 5. miesto
Pollák Filip KA08 KATA 12. rokov do 5. kyu CH
Škerliková Zuzana KA27 KATA 12. rokov do 5. kyu D 1. miesto
Artnerová Nina KA25 KATA 11. rokov do 6. kyu D 5. miesto
Brezani Bibiana KA25 KATA 11. rokov do 6. kyu D 4. miesto
Juríková Stela KA21 KATA 9. rokov do 7. kyu D 3. miesto
Vakulová Anna KA35 KATA od 18.-20. rokov  D 3. miesto
Hurban Gregor KA01 KATA -8. rokov CH
Kolláriková Rebeka KA20 KATA -8. rokov D 2. miesto
Družstvo Kategória družstiev Umiestnenie
Štefeková, Hurban, Tettinger KA51 KATA do 10. rokov  CH 2. miesto
Kolláriková, Juríková, Artner KA54 KATA do 10. rokov  D 2. miesto
Krammerová, Kováč, Pazdernatá KA55 KATA 11. – 14. rokov  D 5. miesto
Kováčová, Škerliková, Jánoš KA55 KATA 11. – 14. rokov  D
Tettingerová, Brezani, Artnerová KA55 KATA 11. – 14. rokov  D
Pitoňák, Gašparík, Horňák KA52 KATA 11. – 14. rokov  CH 2. miesto
Gron, Hadvigová, Pollák KA52 KATA 11. – 14. rokov  CH
Musil, Stránsky, Vakulová KA53 KATA od 15. rokov  CH 2. miesto