XX. Super ENPI Karate Cup 2019 – Subotica

V nedeľu 3. marca 2019 sa v srbskom meste Subotica konal už XX. ročník Super ENPI Cup.

 

Karate klub SEIKEN Bratislava reprezentovalo na tejto súťaži 22 pretekárov.

 

Výsledky si pozrite v nasledovných tabuľkách:
KATA individual

Surname and name Code kata Umiestnenie
Kolláriková Rebeka 98, 99 1, 2
Artner Jakub 88, 89 1, 2
Hurban Gregor 87, 88 1, 3
Juríková Stela 99 1
Hurban Teo 89, 69, 70 1, 2, 3
Tettinger Tomáš 89, 90, 69, 70 3, 2, 1, 2
Kováčová Kristína 100,  80, 81 1, 1, 3
Tettingerová Aneta 100 2
Artnerová Nina 100 3
Škerliková Zuzana 100 3
Horňák Michal 90, , 70, 71 1, 1, 3
Pollák Filip 90 3
Hadvigová Veronika 101, 102,  82 3, 3, 3
Krammerová Diana 101, 102, 81, 82 2, 2, 2, 2
Kováč Samuel 71, 72 2, 3
Malíšek Marko 91, 92 3, 3
Jurík Simon 92, 72 3, 3
Stránsky Marek 72, 73 1, 2
Vakulová Anna Mária 83 3
Musil Adam 93, 73 1, 3
Mišovič Patrik 93 2
Tettinger Marek 94 2

 

KATA team:

Code 243 KK SEIKEN Code 251 KK SEIKEN
1.miesto Kolláriková Rebeka 1.miesto Juríková Stela
Artner Jakub Kolláriková Rebeka
Hurban Gregor Tettinger Tomáš
Code 244 KK SEIKEN A Code 244 KK SEIKEN B
2.miesto Kolláriková Rebeka 1.miesto Juríková Stela
Artner Jakub Hurban Teo
Hurban Gregor Tettinger Tomáš
Code 245 KK SEIKEN A Code 245 KK SEIKEN B
1.miesto Horňák Michal 2.miesto Pollák Filip
Tettinger Tomáš Hurban Teo
Tettingerová Aneta Artnerová Nina
Code 252 KK SEIKEN A Code 252 KK SEIKEN B
1.miesto Kováčová Kristína 2.miesto Tettingerová Aneta
Artnerová Nina Škerliková Zuzana
Horňák Michal Pollák Filip
Code 246 KK SEIKEN A Code 246 KK SEIKEN B
2.miesto Horňák Michal 1.miesto Hadvigová Veronika
Pollák Filip Kováč Samuel
Krammerová Diana Malíšek Marko
Code 253 KK SEIKEN A Code 253 KK SEIKEN B
2.miesto Hadvigová Veronika 3.miesto Kováčová Kristína
Krammerová Diana Škerliková Zuzana
Kováč Samuel Malíšek Marko
Code 253 KK SEIKEN C (Surname and name) Code 247 KK SEIKEN A
3.miesto Tettingerová Aneta 1.miesto Jurík Simon
Artnerová Nina Stránsky Marek
Pollák Filip Krammerová Diana
Code 247 KK SEIKEN B Code 254 KK SEIKEN
2.miesto Kováč Samuel 3.miesto Hadvigová Veronika
Malíšek Marko Krammerová Diana
Hadvigová Veronika Stránsky Marek
Code 248 KK SEIKEN A Code 248 KK SEIKEN B
2.miesto Musil Adam 3.miesto Jurík Simon
Tettinger Marek Stránsky Marek
Vakulová Anna Mária Mišovič Patrik
Code 255 KK SEIKEN Code 231 KK SEIKEN
2.miesto Vakulová Anna Mária 1.miesto Horňák Michal
Hadvigová Veronika Hurban Teo
Mišovič Patrik Kováčová Kristína
Code 232 KK SEIKEN Code 239 KK SEIKEN
1.miesto Kováč Samuel 1.miesto Hadvigová Veronika
Horňák Michal Krammerová Diana
Krammerová Diana Kováč Samuel
Code 233 KK SEIKEN Code 240 KK SEIKEN
1.miesto Kováč Samuel 1.miesto Hadvigová Veronika
Stránsky Marek Krammerová Diana
Krammerová Diana Jurík Simon
Code 234 KK SEIKEN
1.miesto Musil Adam
Stránsky Marek
Vakulová Anna Mária

 

Kobudo:

Stránsky Marek 5.miesto
Kováč Samuel 2.miesto
Vakulová Anna Mária 2.miesto
Musil Adam 1.miesto

 

 

G R A T U L U J E M E