Super ENPI 2017 Subotica

V nedeľu 26. marca 2017 sa Karate Klub SEIKEN Bratislava po piaty krát zúčastnil
medzinárodnej súťaži

 

Super ENPI Cup 2017 Subotica

 

Po úspešnej reprezentácii Karate Klubu SEIKEN Bratislava ako aj slovenskej republiky si pozrite fotogaléru a krátke video z tejto súťaže.

 

FOTOGALÉRIA

 

Výsledky všetkých našich pretekárov v jednotlivých kategóriách KATA, KOBUDO a KUMITE (jednotlivci aj družstvá) si pozrite v tabuľkách nižšie:

INDIVIDUAL – goju ryu + shito ryu
Meno pretekára Kategórie Umiestnenie
Hurban Teo 87,88 1, 1
Gereg Timotej 87,88 2, 2
Tettinger Tomáš 87,88 3, 3
Fiutová Kristína 96,97 1, 1
Štefeková Veronika 96,97 2, 2
Gereg Samuel 89 3
Horňák Michal 89 1
Jánoš Alex 89 2
Tran Duc Minh Dominik 89 3
Kováčová Kristína 99 1
Szalaiová Nataša 99 3
Horňáková Zuzana 99 3
Aneta Tettingerová 99
Gašparík Šimon 90, 70 3, 3
Gron Martin 90 3
Pitoňák Matúš 90, 70 2, 2
Kováč Samuel 90, 70 1, 1
Krammerová Diana 100, 80 2, 1
Hadvigová Veronika 100, 80 3, 2
Pazdernata Laura 100 3
Seginková Sofia 100, 80 1, 3
Jurík Simon 91 3
Stránsky Marek 91, 71 1, 1
Škoda Jozef 91, 71 2, 2
Šulka Michael 92, 72 3, 3
Tomašovič Branislav 92, 72 2, 1
Musil Adam 92, 72 1, 2
Kolčáková Simona 102, 82 1, 1
Kolčák Martin 93, 73 1, 1
Ballo Igor 93, 73 2, 3
Sebő Adam 93, 73 3, 2
Filipová Lenka 103,104, 83, 84 3, 2, 2, 2
Liptáková Lucia 103,104, 83, 84 2, 1, 1, 1
Szalai Jaroslav 94, 74 1, 1
Hurban Pavel 94, 74 2, 2
Krammer Ernest 94, 74 3, 3
KATA TEAM – goju ryu + shito ryu
Družstvo Kategória Umiestnenie
KK Seiken (Hurban Teo, Gereg Timotej, Tettinger Tomáš) 257 1
KK Seiken (Štefeková Veronika, Tettinger Tomáš, Fiutová Kristína) 264 1
KK Seiken A (Jánoš Alex, Horňák Michal, Szalaiová Nataša) 258 1
KK Seiken B (Hurban Teo, Gereg Timotej, Horňáková Zuzana) 258 3
KK Seiken C (Tran Duc Minh Dominik, Gereg Samuel, Aneta Tettingerová) 258 2
KK Seiken A (Kováčová Kristína, Szalaiová Nataša, Horňák Michal) 265 1
KK Seiken B (Tran Duc Minh Dominik, Horňáková Zuzana, Aneta Tettingerová) 265 2
KK Seiken C (Štefeková Veronika, Gereg Samuel, Fiutová Kristína) 265 3
KK Seiken A (Pitoňák Matúš, Pazdernata Laura, Horňák Michal) 259 2
KK Seiken B (Tran Duc Minh Dominik, Kováčová Kristína, Jánoš Alex) 259 3
KK Seiken C (Gašparík Šimon, Kováč Samuel, Gron Martin) 259 1
KK Seiken A (Hadvigová Veronika, Pazdernata Laura, Gron Martin) 266 1
KK Seiken B (Kováčová Kristína, Horňáková Zuzana, Gašparík Šimon) 266 3
KK Seiken C (Pitoňák Matúš, Seginková Sofia, Krammerová Diana) 266 2
KK Seiken A (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Kováč Samuel) 260 1
KK Seiken B (Pitoňák Matúš, Pazdernata Laura, Jurík Simon) 260 2
KK Seiken C (Gašparík Šimon, Seginková Sofia, Gron Martin) 260 3
KK Seiken A (Stránsky Marek, Hadvigová Veronika, Seginková Sofia) 267 1
KK Seiken B (Krammerová Diana, Pazdernata Laura, Škoda Jozef) 267 2
KK Seiken A (Musil Adam, Šulka Michael, Tomašovič Branislav) 261 1
KK Seiken B (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Jurík Simon) 261 2
KK Seiken (Kolčáková Simona, Krammerová Diana, Šulka Michael) 268 1
KK Seiken A (Kolčák Martin, Musil Adam, Šulka Michael) 262 1
KK Seiken B (Ballo Igor, Filipová Lenka, Szalai Jaroslav) 262 3
KK Seiken C (Hurban Pavel, Sebő Adam, Krammer Ernest) 262 2
KK Seiken (Kolčáková Simona, Filipová Lenka, Liptáková Lucia) 269 1
KK Seiken A (Hurban Pavel, Ballo Igor, Filipová Lenka) Veterans-male 3
KK Seiken B (Tomašovič Branislav, Krammer Ernest, Szalai Jaroslav) Veterans-male 2
KK Seiken C (Kolčák Martin, Sebő Adam, Liptáková Lucia) Veterans-male 1
KK Seiken (Kolčáková Simona, Kolčák Martin, Liptáková Lucia) Veterans-female 1
KK Seiken (Pitoňák Matúš, Gašparík Šimon, Kováč Samuel) 245 1
KK Seiken (Krammerová Diana, Hadvigová Veronika, Seginková Sofia) 252 1
KK Seiken A (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Gašparík Šimon) 246 2
KK Seiken B (Pitoňák Matúš, Jurík Simon, Kováč Samuel) 246 1
KK Seiken (Krammerová Diana, Hadvigová Veronika, Seginková Sofia) 253 1
KK Seiken A (Musil Adam, Šulka Michael, Tomašovič Branislav) 247 1
KK Seiken B (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Jurík Simon) 247 2
KK Seiken (Kolčáková Simona, Hadvigová Veronika, Tomašovič Branislav) 254 1
KK Seiken A (Kolčák Martin, Musil Adam, Šulka Michael) 248 1
KK Seiken B (Tomašovič Branislav, Sebő Adam, Szalai Jaroslav) 248 2
KK Seiken C (Hurban Pavel, Ballo Igor, Filipová Lenka) 248 3
KK Seiken (Kolčáková Simona, Musil Adam, Liptáková Lucia) 255 1
KK Seiken A (Kolčák Martin, Sebő Adam, Ballo Igor) Veterans-male 1
KK Seiken B (Hurban Pavel, Krammer Ernest, Szalai Jaroslav) Veterans-male 2
KK Seiken (Filipová Lenka, Kolčák Martin, Liptáková Lucia) Veterans-male 1
KUMITE TEAM – goju ryu + shito ryu
Družstvo Kategória Umiestnenie
KK Seiken (Hurban Teo, Gereg Timotej, Tettinger Tomáš) 300 2
KK Seiken (Tran Duc Minh Dominik, Jánoš Alex, Hurban Teo) 301 2
KK Seiken (Hadvigová Veronika, Pazdernata Laura, Krammerová Diana) 309 2
KK Seiken  (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Jurík Simon) 303 2
KK Seiken  (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Tomašovič Branislav) 304 2
KK Seiken  (Kolčák Martin, Sebő Adam, Tomašovič Branislav) 305 1
KOBUDO INDIVIDUAL

Meno pretekára

Kategória

Umiestenie

Stránsky Marek BO- long 3
Šulka  Michael BO- long 2
Kolčáková Simona BO- long 1
Tomašovič Branislav BO- long 2
Musil Adam BO- long 1
Musil Adam KAMA-short 2
Kolčák Martin KAMA-short 1

 

G R A T U L U J E M E