XXI. Slovakia OPEN – WUKF European Cup 2017

20. mája 2017 sa v Bratislave konal XXI. Slovakia OPEN – WUKF European Cup.

 

 

 

 

Výsledky za KK SEIKEN Bratislava:

Meno pretekára Kategória jednotlivcov Umiestnenie
Kolčák Martin KB10 3.miesto
Kolčák Martin KA96a 1.miesto
Kolčák Martin KA43 2.miesto
Kolčák Martin KB05 3.miesto
Kolčák Martin KA91 1.miesto
Kolčák Martin KA92 2.miesto
Musil Adam KB03 1.miesto
Musil Adam KA67a 1.miesto
Musil Adam KA31 2.miesto
Šulka Michael KA67a 2.miesto
Tomašovič Branislav KA33 1.miesto
Stránsky Marek KA71 3.miesto
Pitoňák Matúš KA09a 3.miesto
Filipová Lenka KA83 3.miesto
Jurík Simon KA72 3.miesto
Krammerová Diana KA12a 3.miesto
Hurban Teo KU01a 2.miesto
Hurban Teo KA01 3.miesto
Hurban Teo KA07 1.miesto
Gron Martin KD01 1.miesto
Družstvo Kategória družstiev Umiestnenie
Kolčák, Šulka, Musil KT07 1.miesto
Stránsky, Škoda, Jurík KT03 2.miesto
Kováč, Gašparík, Hadvigová KT02 2.miesto
Horňáková, Szalaiová, Horňák KT04 2.miesto
Hurban, T. Gereg, Tettinger KT01 2.miesto